รับสมัครพนักงาน ร้านปาท่องโก๋พลัส


1. พนักงานขาย 1 ตำแหน่ง 
2. พนักงานบริการหน้าร้าน 1 ตำแหน่ง 
3. พนักงานบริการหน้าร้าน 1 ตำแหน่ง (Part Time เสาร์-อาทิตย์)


คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ในการทำร้านอาหาร
- ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เอาใจใส่งาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้
- เวลาทำงาน 05:00 - 15:00 น.

สวัสดิการ 
- เบี้ยขยันรายเดือน 
- Tip รายเดือน
- Commission
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี

เอกสาร
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 2 รูป

ติดต่อเขียนใบสมัครงาน : ร้านปาท่องโก๋พลัสสาขา 2 (หน้าสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี)